Teknik Resim Bilgisi


Özgül KORAMAZ

Kurs Detayları

6 Saat eğitim
87 Video
22813 incelenme

Açıklama

Bu eğitim seti teknik resim okuyabilmek için gerekli tüm bilgileri içermektedir. Hiçbir teknik resim bilginiz yok ise, tamamen sıfırdan kendinizi geliştirebilirsiniz.

İçinde ne var?
Kağıt kullanımı Çizgi tipleri Yazı tipleri Standart kağıtlar Ölçek kavramı İzdüşümler Görünüş çıkartma Kesit alma Ölçülendirme Genel hatalar Ölçek çeşitleri Çap, açı, yay ölçülendirme İzometrik ve perspektif Toleranslar Tolerans çeşitleri Yüzey kalitesi Tipolojisi İşleme işaretleri CAD programları Tarama çizgileri
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • Teknik resime giriş Izle
 • Teknik resimin önemi Izle
 • Tasarım aşamaları
 • Tarihçesi
 • Endüstrideki yeri ve önemi
 • Çizim araç ve gereçler
 • Standart kağıt ölçüleri
 • Resim kağıdı çeşitleri
 • Çizgi tipleri
 • Çizgi çizerken dikkat edilecek hususlar
 • Yazı tipleri
 • Ölçek
 • Çerçeve ve antet
 • İzdüşüm nedir?
 • İzdüşüm çeşitleri
 • Temel izdüşüm düzlemi
 • Noktanın izdüşümü
 • Görünüş çıkarma
 • İzdüşüm metotları
 • Görünüş kuralları
 • Görünüşlerin ifade edilmesi
 • Çizgi tipleri 1
 • Çizgi tipleri 2
 • Hatların teknik resme yansıması
 • Eksik verilmiş görünüşler
 • Yardımcı görünüşler
 • Yardımcı görünüş çıkarma
 • Yardımcı görünüş çeşitleri
 • Kesit alma
 • Kesit düzlemi ve yüzeyi
 • Tarama kuralları
 • Kesit alma kuralları
 • Tarama çizgileri
 • Kesit tipleri 1
 • Kesit tipleri 2
 • Özel durumlar
 • Ölçülendirme
 • Ölçülendirme kuralları
 • Ölçü yerleştirme
 • Ölçek
 • Ölçek çeşitleri
 • Ölçü çizgisi
 • Ölçü okları
 • Ölçü rakamı
 • Çap ve yarıçap ölçülendirilmesi
 • Açı ve yay ölçülendirilmesi
 • Ölçülendirmedeki bazı hususlar 1
 • Ölçülendirmedeki bazı hususlar 2
 • Perspektif
 • Paralel perspektif
 • Aksonometrik perspektif
 • İzometrik perspektif 1
 • İzometrik perspektif 2
 • İzometrik perspektif 3
 • Dimetrik perspektif
 • Trimetrik perspektif
 • Eğik perspektif
 • Konik perspektif
 • Konik perspektif özellikleri
 • Konik perspektif çeşitleri
 • Toleranslar
 • Tolerans gerektiren sebepler
 • Boyut toleransı 1
 • Boyut toleransı 2
 • Boşluk ve sıkılık toleransı
 • Şekil ve konum toleransları
 • Konum toleransları
 • Şekil toleransları
 • Örtü şartı
 • Alıştırma sistemi
 • Toleransların gösterilmesi
 • Başlıca tolerans kuralları
 • Yüzey nedir ve çeşitleri
 • Yüzey tipolojisi
 • Yüzey kalitesi sembolleri
 • Yüzey işleme işaretleri
 • Yüzey kalitesi şartları ve maliyet
 • Yüzey pürüzlülüğü
 • Yüzey pürüzlülük kullanım yerleri
 • Yüzey pürüzlülüğünün gösterilmesi
 • Birim sistemleri
 • CAD programında görünüşler
 • CAD programında teknik resim sayfaları
 • Görünüşler
 • Yardımcı ve kesit görünüş
 • Tarama çizgileri
 • Ölçülendirme

Satın Al

Önerilen Kurslar