İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seti


Video Eğitim

Açıklama

Bu DVD'nin içinde aşağıdaki kurslar yer almaktadır.

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
Ders Adı
Tarihteki önemli kişiler
İSG Tarihsel Gelişim
Ders Adı
Uluslararası kuruluşlar
Uluslararası sözleşmeler
Ulusal kuruluşlar
Ders Adı
Sistemler ve temel prensipler
PUKÖ Döngüsü
OHSAS Yönetim sistemi
Ders Adı
Ulusal İSG konseyi
Korunmanın temel prensipleri
Kaynağına yönelik korunma
Ortamına yönelik korunma
Kişisel korunma
Ders Adı
Kaza nedir?
Kaza çeşitleri
Kaza nedenleri
Domino Teorisi
İş kazalarının zararları
Kazalardan korunma metotları
Kaza raporları
Kaza oranlarının hesaplanması
5510 Sayılı kanuna göre iş kazası
5510 Sayılı kanuna göre sağlanan haklar
İş kazalarına ilişkin veriler
Balık kılçığı teorisi
Ders Adı
Özel risk grupları
Temel kavramlar
Çocuklar
Çalışma hayatında etik
Ders Adı
Temel kavramlar
Temel prensipler
Kaza zinciri
Güvenlik kültürü
Tehlikeli durumlar
Tehlikeli hareketler
Kişisel faktörler
Çevresel faktörler
Cumhuriyet öncesi İSG
Cumhuriyet sonrası İSG

DVD Set Detayı

Eğitmen: Video Eğitim
incelenme: 1136


Satın Al

Önerilen Kurslar