AutoCAD Eğitim Seti


Özgül KORAMAZ

Açıklama

Bu DVD'nin içinde aşağıdaki kurslar yer almaktadır.

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
Ders Adı
Başlangıç
Mouse kullanımı
Osnap ayarları
Alt ayarlar
2B Arayüzü
Ders Adı
Arayüz tanıtımı
Line (çizgi komutu)
Ölçülü çizgi çizme
Osnap ayalrarı uygulaması
Açılı çizgi çizme
Circle (daire komutu)
Circle (alt opsiyonları)
Arc (yay çizimi)
Arc opsiyonları ile çizim
Uygulama1
Uygulama2
Ellipse
Polygon (çokgen)
Uygulama3
Layer (katmanlar)
Offset
Trim (budama )
Uygulama4
Grid,limits ayarları
Copy (kopyalama)
Copy alt opsiyonları
Move (taşıma)
Rectangle (dikdörtgen)
Matchprop (biçim boyacısı)
Ltscale (çizgi aralıkları ölçeği)
Makina parçası çizimi1
Extend (uzatma)
Extend alt opsiyonları
Multiline (çoklu çizgi)
Multiline uygulama
MlStyle
ML uygulama kitaplık
Spline (eğri)
Spline alt opsiyonları
Sketch (çizgi çizme)
Dvide (bölme)
Dvide,ray komutları uygulama
Extrim komutu
Döner merdiven1
Döner merdiven2
Fillet (radyus)
Array (doğrusal çoğaltma)
Array polar (dairesel çoğaltma)
Array path (eğride çoğaltma)
Chamfer (pah kırma)
Mirror (aynalama )
Civata (üst görünüs)
Civata (ön görünüş)
Block
Units (Birimler)
Blok çağırma
Design Center (parça kütüphanesi)
Dynamic Blocks
Measure (çizgi bölme)
Uygulama elips parça1
Uygulama elips parça2
Polyline (çizgi komutu)
Polyline komutu acr opsiyonları
Polyline uygulama
Polyline komutunda with,halfwith
Polyline with uygulaması
Pedit (çizgi birleştirme)
Boundary
MLEDIT (multiline edit)
Bina çizimi1
Bina çizimi2
çevre hesaplama)
Area alt opsiyonları
Break (kesme )
Lengthen (çizgi uzatma)
Align (hizalama)
Rotate (döndürme)
Scale (ölçülendirme)
Text komutu ile yazı yazma
Dtext,Mtext
Yazı stilini değiştirme
Uygulama
Uygulama6
Table, table style
Table
attribute komutu ile ölçü ilişkisi verme
Attribute editor
dimension1 (ölçülendirme)
Dimension2
Dimension style (ölçü düzenlemesi)
Dimension style ile yeni stil oluşturma
Contiune özelliği ile ölçülendirme
Baseline dimension, Quick dimension
citava ölçülendirilmesi1
Civata ölçülendirilmesi2
Ölçülendirme
Hatch ( tarama)
Tarama uygulaması1
Tarama uygulaması1.2
Plot (çıktı) ayarları
Plot (çıktı) ayarları(2)
Arka plan rengini değiştirme
Explode (patlatma) komutu
Template olusturma
Template, layout oluşturma
Layouta parça getirme
Oluşturulan layoutu kullanma
Inquiry Araç çubuğu komutları(2)
Purge komutu
Recover özelliği
Hatch (tarama) opsiyonları
Resim ekleme
Geometric constraint 1(2)
Geometric Constraint2 (ilişkiler)(2)
Sağ tuş özellikleri
Ders Adı
Giriş Bölümü
3B Modelinge giriş
3D Modelingde navigasyon
Navigate
Zoom ve pan psiyonları
Home
Cordinate (UCS tanımlama)
View (görünüşler)
3 boyutta ucsyi kullanma
3 boyutta çizgi komutu ile parça
Line ile 3B parça çizimi
UCS tanımlayarak çizim yapma
Boundary komutu ile alan oluşturma
Region ile alan katılama
Subtract ve Union komutlarının kullanımı
Örnek 1.1
Örnek 1.2
Box bölümünün tanıtımı
Box
Sphere
Sphere,torus,pramid
Box, Cylinder alt opsiyonları
Cone,sphere
Pyramid,Wedge,Torus alt opsiyonlerı
2D Solid komutu ile yüzeye çevirme
Rotate 3D
Planasurf
Extrude1
Extrude2
Loft
Revolve
Revolve2
Sweep
Smooth object
Smooth alt opsiyonları
Draw
Fillet
Chamfer,offset,extend
Copy,move,rotate
Array
No filter
Presspull
Polysolid
Solid
Box,Cylinder
Sphere,Pyramid,Cone
Polysolid,torus,wedge
Extrude
Presspull
Revolve
Sweep
Loft
Boolean
Loft alt opsiyonları
Slice 1
Slice2
Civata çizimi 1
Civata çizimi2
Masa çizimi
Sütunlu kemer uygulaması1
Sütunlu kemer uygulaması2
Örnek1
Örnek2
Örnek2.2
Extrude Face1
extrude faces
Move faces
offset faces
Taper faces
Rotate faces
Imprint
Slice
Sperate
Copy faces
Color faces
Delete Faces
Union ile parça birleştirme
Fillet edge
Chamfer edge
Chamfer komutu
Section (kesit yüzey alma) komutu
Shell
Slice and move
Extract Edge ile katı modelden hat alma
Mirror3D
FlatShot
Section plane, Live section
Generate Section
Add jog
3DClip
3D Orbit
Surface
Surface giris
Elevetion ile yüzey modelleme
Extrude ile yüzey oluşturma
Extrude alt opsiyonları
Revolve ile yüzey oluşturma
Revolde ucs tanımlama
Loft ile yüzey oluşturma
Loft alt opsiyonları
Planar surface ile yüzey oluşturma
Sweep ile yüzey oluşturma
Sweep2
Çaydanlık
Çaydanlık 2
3D Face komutu ile yüzey oluşturma
Thickness
Blend ile yüzey oluşturma
Offset ile yüzey kopyalama
Surfacede fillet
Control Vertices
Curves
Project Geometry
Extend ile yüzey uzatma
Trim ile yüzey budama
Trim ve Untrim komutlarının yüzeyde kullanımı
Sculpt
Revolved surface, smooth more komutları
Surftab1,Surftab2
EdgeSurface komutu ile yüzey oluşturma
RuledSurface komutu ile yüzey oluşturma
Yüzey model üzerine ölçü yerleştirme
Mesh
Mesh Box, Mesh Cone
Mesh Clinder, Mesh Pyramid
Mesh Sphere, Mesh Wedge, Mesh Torus,
Extrude Face
Split Face
Merge Face
Spin Triangle Face
Convert Mesh
Section
3D Mesh1
3D mesh2
Tabsurf
Revolved surface, smooth more komutları
Surftab1,Surftab2
EdgeSurface komutu ile yüzey oluşturma
RuledSurface komutu ile yüzey oluşturma
Monitor örneği
Refine Mesh
Smooth Less, Refine Mesh
Smooth More
Parametric
İlişkiler giriş
İlişkiler 1
İlişkiler 2
İlişkiler 3
İlişkiler 4
Dimensional
Dimensional 2
Insert
Insert ile blok çağırma
Create block, write block
Block editor
Define attributes,set base point
Attach, Adjust
Resim düzenleme işlemi
Annotate
Leaders
Tablo oluşturma
Markup
Görünüş yazısı ekleme
Model üzerinden Ucs ile ölçü alma
Görünüşler
Viewports ile görünüş yerleştirme
Viewports ile görünüş düzenleme
Kamera yerleşimi ve düzenlemesi
Kamera yerinin düzenlemesi
DynamicView (DView)
Coordinates ile UCS tanımlama1
Coordinates ile UCS tanımlama2
Model Viewports
Navigate
Pan,Zoom,Orbit opsiyonları
Palettes
User Interface
View (görünüşler)
Express Tools
Block
Text,modify,layout,draw,dimensiontools
Genel
Layout 1
Layout 2
Arayüz ve komut sekmelerini resetleme
Malzeme atama
Malzeme düzenleme
Arka plan rengini değiştirme işlemi
Resim ekleme işlemi
Ders Adı
2014 yeniliklerine giris
Basitleştirilmiş tasarım
Design Feed
Exchange Apps
Global Maps
Komut penceresi
Nokta Bulutu
Sekme Çubuğu

DVD Set Detayı

Eğitmen: Özgül KORAMAZ
incelenme: 1537


Satın Al